بایگانی برای دسته بندی ’شخصی

چند روزی است که «شریل سندبرگ» مدیر عملیات فیسبوک و یکی از معروف ترین زنان دنیا در سوگ همسرش نوشته ای منتشر کرده که خبرگزاری های دنیا آن را...

تیر ۳۰, ۱۳۹۳ | در: شخصی

بهشت و جهنم

بعضی وقت ها اگر فرصت ها را از دست داده باشی، کار از کار گذشته است. بعضی وقت ها اگر توانمندی کسب نکرده باشی، بهره نمی بری. نه اینکه کسی بخواهد تو...

فروردین ۳۱, ۱۳۹۲ | در: شخصی

رجحان خرد

 بسم الله الرحمن الرحیم چنين گويد ابوالحسن عبدالله ابن المقفع، رحمه الله، پس از حمد باری عز اسمه و درود بر سيد المرسلين عليه الصلاة و...

رجحان خرد

ایزد تبارک و تعالی بکمال قدرت و حکمت عالم را بیافرید و آدمیان را بفضل و منت خویش بمزیت عقل و رجحان خرد از دیگر جانوران ممیز گردانید؛ زیرا که عقل بر اطلاق کلید خیرات و پای بند سعادات است و مصالح معاش و معاد و دوستکامی دنیا و رستگاری آخرت بدو بازبسته است.