درباره من

محمد جواد ثابت

  • دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشگاه تهران
  • معاون تحقیق و توسعه «مرکز ارزیابی و ارتقای شایستگی های مدیران» در «سازمان مدیریت صنعتی»
  • ارزیاب، طراح و مجری کانون های ارزیابی و توسعه
  • مشاور کسب و کارهای کوچک و متوسط
  • مدرس دانشگاه در حوزه های کارآفرینی، استراتژی و کسب و کار
  • مدرس سازمان مدیریت صنعتی در دوره های منابع انسانی و مهارت های مدیریتی
  • پست الکترونیک: mjavad.sabet@gmail.com
  • کانال تلگرام تازه های پژوهش کارآفرینی: ent_research@
  • تماس تلگرام: https://telegram.me/mjsabet

 

رجحان خرد

ایزد تبارک و تعالی بکمال قدرت و حکمت عالم را بیافرید و آدمیان را بفضل و منت خویش بمزیت عقل و رجحان خرد از دیگر جانوران ممیز گردانید؛ زیرا که عقل بر اطلاق کلید خیرات و پای بند سعادات است و مصالح معاش و معاد و دوستکامی دنیا و رستگاری آخرت بدو بازبسته است.