صفحه نخست

به رجحان خوش آمدید. به طور کلی در رجحان چهار دسته مطلب منتشر می شود که از منوی سمت چپ قابل دسترسی است: مقاله ها، خلاصه پژوهش ها، ترجمه ها و نوشته های شخصی.

دسته ی اول و شاید مهمترین دسته، مطالبی است که به آن ها عنوان «مقاله» دادم. ایده ی اولیه ی رجحان برای انتشار این دست نوشته ها بوده است. نوشته های دسته ی مقاله، که البته مقاله به معنای دانشگاهی آن نیستند، به بررسی عمیق موضوعات متفاوت و جالب در حوزه ی علوم اجتماعی می پردازد و معمولا متوسط یا طولانی هستند. نوشته های این دسته، بر خلاف دسته ی دوم، به بررسی موضوع از زاویه ی نگاه و دیدگاه نویسنده می پردازد. اما با این حال سعی شده تا جای ممکن منابع و ارجاعات لازم آورده شود.

دسته ی دوم مطالبی است که با عنوان «خلاصه پژوهش» دسته بندی شده است. نوشته های این دسته نسبتا کوتاه هستند و به معرفی یافته های پژوهشی جدید در علوم اجتماعی می پردازند. نوشته های این دسته نظر شخصی نویسنده نیست، تا حد امکان خلاصه اما دقیق گزارش شده و پیرامون موضوعاتی جالب و کاربردی روانشناسی و مدیریت است.

دسته ی سوم ترجمه ها هستند. بعضی مطالب چنان خوب نوشته می شوند که حیف است در آن ها دخل و تصرف کنی. در این بخش سعی کرده ام مطالب اینچنینی را که موضوع مهم و قابل توجهی برای من داشته اند را انتخاب و ترجمه کنم. نوشته هایی این دسته از نظر حجم عموما متوسط هستند. هرچند از شاعری روس نقل است که ترجمه مثل زن است، اگر زیبا باشد وفادار نیست و اگر وفادار باشد زیبا نیست، اما در کار ترجمه سعی می کنم تعادلی بین زیبایی و روانی متن به فارسی و وفاداری به متن اصلی برقرار کنم که البته کار سختی است. 

دسته ی چهارم مطالب رجحان، یعنی دسته ای که نوشته های «شخصی» نام گرفته (و خودم هم می دانم که به هیچ وجه نام گذاری خوبی نیست)، مطالبی است با موضوعاتی مانند ادبیات، فلسفه، تجربه های زیسته و دلنوشته های نویسنده که البته تلاش می شود در حداقل نگه داشته شود.

رجحان خرد

ایزد تبارک و تعالی بکمال قدرت و حکمت عالم را بیافرید و آدمیان را بفضل و منت خویش بمزیت عقل و رجحان خرد از دیگر جانوران ممیز گردانید؛ زیرا که عقل بر اطلاق کلید خیرات و پای بند سعادات است و مصالح معاش و معاد و دوستکامی دنیا و رستگاری آخرت بدو بازبسته است.