بایگانی برای دسته بندی ’خلاصه پژوهش

شهریور ۳۱, ۱۳۹۳ | در: خلاصه پژوهش

تاریکی و خلاقیت

من همیشه دوست داشتم محیط مطالعه و کارم تاریک باشد. اطراف تاریک باشد و فقط یک چراغ مطالعه روی کتاب ها و صفحه کلیدم را روشن کند. همیشه فکر می...

مرداد ۱۸, ۱۳۹۲ | در: خلاصه پژوهش

اثر پینوکیو

تقریبا همه انسان ها به نحوی در زندگی خود با دروغ و فریب مواجه شده اند. در دنیای سازمان ها و کسب و کار، و در عرصه ی مذاکره نیز وضع به همین ترتیب...

رجحان خرد

ایزد تبارک و تعالی بکمال قدرت و حکمت عالم را بیافرید و آدمیان را بفضل و منت خویش بمزیت عقل و رجحان خرد از دیگر جانوران ممیز گردانید؛ زیرا که عقل بر اطلاق کلید خیرات و پای بند سعادات است و مصالح معاش و معاد و دوستکامی دنیا و رستگاری آخرت بدو بازبسته است.